R98559

Diamond Sofa by Marcel Wanders & Gabriele Chiave

  • 奶白色
  • 紅色
NT$3,190,000
Diamond Sofa by Marcel Wanders & Gabriele Chiave
NT$3,190,000
這款由Marcel Wanders精心設計的Diamond Sofa梳化椅讓人猶如懸坐浮雲一樣,座椅底部以彎曲的白蠟木板條交織而成,優雅弧度構成圓渾的籠子,讓座位安然懸浮在上。精雕細琢的元素以柔軟皮革搭配搶眼的鮮紅色調,散發強烈現代風格,成就家居的搶眼家品擺設。

細節